Mise, vize, hodnoty

NAŠE MISE:

Jsme silným partnerem poskytujícím našim zákazníkům kvalitní služby na poli logistiky, přepravy a distribuce.

 

NAŠE VIZE:

Budeme leaderem trhu logistiky a distribuce vozidel, domácích spotřebičů a souvisejících servisních služeb.

Našeho růstu dosáhneme aktivní obchodní činností, zaváděním inovací a uzavíráním strategických partnerství.

 

NAŠE ZÁKLADNÍ HODNOTY:

ZAMĚSTNANCI

Vážíme si našich zaměstnanců, vytváříme pro ně atraktivní, profesionální a motivující pracovní prostředí. Jejich profesní růst a rozvoj má u nás zelenou.

PRVOTŘÍDNÍ KVALITA

Nejlepší tým, špičková technika a neustálé zlepšování se jsou pro nás základem prvotřídní kvality.

PARTNERSTVÍ

Vážíme si našich zákazníků, aktivně jim nasloucháme a jsme partnerem pro řešení jejich potřeb. S našimi dodavateli budujeme a udržujeme dlouhodobou profesionální spolupráci.

INOVACE

Hledáme neotřelá řešení využívající kombinace nejnovějších technologií a ověřených postupů.

PROFESIONALITA

Každou činnost vykonáváme vysoce odborně, kreativně, efektivně, s plným nasazením, jistotou a lehkostí.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V každém kroku naší činnosti hledáme cesty ke snižování dopadů na životní prostředí.